Renovatiebegeleiding | Bewonersbegeleiding

Als huurwoningen of huurappartementen gesloopt, gerenoveerd of onderhouden gaan worden, moeten huurders tijdelijk hun woning verlaten. En dat terwijl ze vaak erg gehecht zijn aan hun woning en de buurt. Goede begeleiding en communicatie is dan onmisbaar. Daarom ondersteun ik ontwikkelaars of woningcorporaties met renovatiebegeleiding. Renovatiebegeleiding voor VvE-beheerders valt ook onder de mogelijkheden.

Wat ik doe, noem ik ook wel bewonersbegeleiding. Ik ben er namelijk niet alleen voor bouwkundige doelen, maar juist voor sociale doelen. Ik heb extra aandacht voor de doelgroep en zorg dat zij volledig op de hoogte zijn van de bouwwerkzaamheden. Als ervaren zelfstandig communicatieadviseur ontzorg ik jou als opdrachtgever. Ik:

  • Begeleid bewoners in diverse soorten wijken, zoals achterstandswijken, en diverse woningen, zoals sociale huurwoningen.
  • Verzorg renovatie-/bewonersbegeleiding bij grootschalige projecten.
  • Sta klaar bij renovatie, maar ook bij verduurzaming.
  • Werk altijd in samenspraak met het VvE-beheer of de woningcorporatie.

Zo kunnen jullie je focussen op jullie belangrijkste werkzaamheden.

Unieke projectwebsite

Met behulp van een online interactief woningportaal informeer ik alle partijen optimaal. Het portaal is toegankelijk voor jou als opdrachtgever, maar ook voor de bewoners.

Stappenplan

Bij renovatie- of verduurzamingswerkzaamheden werk ik altijd volgens een vaste werkwijze. Mijn taak als bewonersbegleider is daarin het allerbelangrijkste: ik communiceer met huurders over de plannen, de stand van zaken en de toekomst.

Afspraak inplannen

Ik maak een afspraak met de huurders en plan een huisbezoek in. Tijdens dit huisbezoek leg ik uit welke werkzaamheden er op de planning staan en of het gaat om renovatie of verduurzaming.

Warme opname

Vlak voor renovatie of groot onderhoud vindt de warme opname plaatsvastgelegd en digitaal gepresenteerd via Ed Controls. Per woning wordt exact gekeken naar wat er gaat gebeuren en welke bijzonderheden er zijn. Deze bijzonderheden noteer ik. Ook neem ik andre bewonerswensen op en bespreek ik eventuele gezondheidsproblemen die bewoners tijdens het project beperken.

Vastleggen huidige situatie

Ik breng de huidige situatie digitaal in kaart via Ed Controls, een app. Deze app geeft de mogelijkheid om foto’s toe te voegen. Klik je op de plattegrond van de keuken, dan zie je direct foto’s van de huidige stand van zaken.

Bouwtechnische opname

Ook doe ik voor de renovatie of het grote onderhoud een bouwtechnische opname. Vertoont de woning gebreken die tijdens die niet op de planning staan om te worden aangepakt? Dan zet ik deze op de planning.

Online woningdossier

Met behulp van een online interactief woningportaal informeer ik alle partijen optimaal. Elke bewoner heeft zijn of haar eigen persoonlijke bouwdossier. Ik geef huurders én projectontwikkelaars of woningcorporaties toegang tot het online woningportaal. Zo kunnen alle betrokken partijen de laatste planning en voortgang direct online zien en volgen.

Spreekuur op locatie

Om de uitvoerder te ontlasten wordt er een tijdskader gereserveerd als vast spreekuur op locatie. Ik ben daar aanwezig en mensen kunnen altijd binnenlopen met vragen. Als professioneel bewonersbegeleider zorg ik ervoor dat hun vragen worden beantwoord en eventuele knelpunten of problemen worden opgelost.

Projectevaluatie

Ter evaluatie van het project vraag ik alle bewoners een klanttevredenheidsenquête in te vullen.