Een optimale klantreis én een beheersbaar bouwproces

Individuele woonwensen staan steeds centraler. Een bewoner wil een huis dat afgestemd is op zijn of haar individuele wensen. Met een online interactief woningportaal zijn alle betrokken partijen continu optimaal geïnformeerd. Eén persoonlijk woningdossier waar je als koper of huurder alle informatie over je woning kunt vinden. Een online dossier dat altijd beschikbaar is, bestaande uit onder meer aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen. Je kunt afspraken plannen, keuzes maken, digitaal ondertekenen en communiceren met je contactpersonen. Zijn er aankomende deadlines of evenementen? Dan krijg je automatisch bericht. De tijd van eindeloos mailcontact en allerlei verschillende mapjes op de harde schijf is voorbij. Het online woningportaal maakt de klantreis beheersbaar: voor kopers en huurders, maar zeker ook voor alle betrokken partijen zoals bouwbedrijven, corporaties, projectontwikkelaars en andere projectgebonden partijen.

Afhankelijk van jullie wensen als opdrachtgever, kiezen we het portaal dat daar het beste bij de organisatie past.

 • Volgjewoning
 • Navision/HOOMCTRL
 • HomeDNA

Alle partijen betrokken

 • Optant
 • Verkopende partij
 • Wooncoach
 • Showrooms
 • Werkvoorbereiding
 • Service & Nazorg

Voordelen voor jou als opdrachtgever

 • 24/7 inzage, op elk gewenst moment kijk je mee
 • Kwaliteitsborging
 • Inzage voor alle partijen
 • Tijdsparend
 • Snelle communicatie
 • Dossiervorming
 • Diverse koppelingen mogelijk
  • Digitaal ondertekenen
  • Deurentool
  • Snagstream
  • … etc.

Voordelen voor de koper / huurder

 • Persoonlijk dossier: één locatie met alle actuele documentatie
 • Alle belangrijke stukken, zoals contractstukken, offertes en opdrachtbevestigingen, vindt de eindgebruiker hier gemakkelijk terug.
 • Gebruikers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen, meer- en minderwerken in te zien en de opdrachtbevestiging digitaal te ondertekenen.
 • Het systeem brengt eindgebruikers op de hoogte over de voortgang van het bouwproces en attendeert eindgebruikers automatisch op aankomende deadlines of kijkmomenten.